torsdag 28 februari 2008

Finn frid på Malmö Konsthall

Hreinn Fridfinnsson kan verkligen ladda ett rum med förväntan, och spänning. Han gör det med vardagliga ting, som exempelvis en brun pappkartong. Han ger kartongen en precis placering i rummet, och öppnar lådan. Plötsligt befinner sig betraktaren framför ett altarskåp, färglagt, preparerat och vackert.

Fridfinnssons verk är asketiskt koncentrerade, få och alldagliga, men starka i sitt uttryck. Verken kommer igen, i olika perspektiv, som upprepningar och dubbleringar. Symmetrin är en viktig i faktor i Fridfinnssons konst. Tillsammans med det asketiska, får symmetrin åskådaren att känna balansen i rummet. I Fridfinnssons fall blir det inte bara en visuellt harmonisk upplevelse. Det fokus konstnären tvingar in oss i är nästan våldsam. Medan vi glor in i en vanlig kartong upplever vi en slags helighet. Titeln ”Sacred” svarar väl till verkets förmåga.

Fridfinnssons konst ger många ingångar till kontemplation över livet, över meningen med konstnärligt arbete. Men i centrum står frågorna om vad vi gör med tiden, och vad den gör med oss. Konstnärens själv är upptagen av begreppet tid; ”Notions of time are always compelling. I read what comes my way about physics and mathematics, but I read as one who is uninitiated. The feeling and the interest in the essence of time is serious, but my dealing with time is not knowledge-based; it is more exploratory and feeling-based.”

Tiden är utgångspunkten för Hreinn Fridfinnssons konst. Det betyder att döden närvarar i hans verk. Det känns! Fridfinnsson försöker skapa en djupare mening, en livfullhet i värdelösa ting. Hans lyckas. Det gör hans konst ”Sacred”.

Utställningen, på Malmö konsthall, är en retrospektiv. Den spänner över fyra decennier av Fridfinnssons konst.

Inga kommentarer:


View My Stats