onsdag 13 februari 2008

Sann tro och äkta vetenskap

Renässansen var en fantastisk epok. Kulturlivet, blommade ut i de skönaste tänkbara skepnaderna. Scenkonsten, litteraturen, musiken och bildkonsten utvecklades till nivåer, som fortfarande är unika i sitt raffinemang. Estetiska och religiösa värden gav tillsammans ett djup och en rikedom som vi än idag har glädje av.

Pånyttfödelse! Den grekiska antikens ideal föddes på nytt, i Europa. Ideal som glömts bort, eller nonchalerats? Ideal som vi européer fick tillbaka, tack vara våra grannar runt medelhavet. Den arabiska och muslimska kulturen gav oss åter verktyg vi förlorat. Kunskap i matematik, medicin och filosofi. Och en hel del annat. Tack vare araberna väcktes vårt intresse för Aristoteles, Platon och många andra av antikens tänkare, konstnärer och vetenskapsmän.

Kan den arabiska och muslimska kulturen lära oss något idag? Återuppväcka något väsentligt i våra europeiska liv och samhällen? Självklart! Trots mängder av avarter, inte minst de som presenteras i media, kan vi lära något om hängivenhet och om det religiösa livets betydelse i vardagen. Att ha en gudstro innebär inte ett avståndstagande mot vetenskap. Äkta tro och sann vetenskap kanske är varandras förutsättningar?

Inga kommentarer:


View My Stats