torsdag 14 februari 2008

Med trynet i gyttjan

Vår katt, Texas, sitter i sitt fönster och stirrar ner mot fågelbordet. Hennes koncentration är total. Också när hon inte har blicken fäst på något speciellt, är hon intressant att betrakta. Katten är alltid kul att titta på! Oavsett om hon är ute eller sitter i sitt hus, i fönstret, och är upptagen av spaning, jakt eller bara lapar sol, eller tvättar sig, eller gör absolut ingenting, Texas är oavbrutet underhållande. Vi kallar denna underhållning för Katt-teater.

Gris-Cirkusen i Lillehem bjuder på nästan samma upplevelse. Också grisarna är underhållande. Men deras blick är sällan vänd uppåt, eller ens horisontellt. Grisarna är oftast inte på språng, för att försvinna bortom en buske eller en husknut (finns där en buske så är den snart uppäten). Nej, grisarna rotar med trynet i gyttjan. Underhållning består i att grisarna ser så harmoniska ut bara av att vara här och nu. Det ser inte ut som om de är stressade av jakt eller spaning. De letar föda förstås, men de får det att se ut som om maten kommer tilll dem. Deras förnöjsamhet är underhållande.

Kattens blick kan fastna i skyn, sökande efter en insekt eller en fågel. Grisarna bökar på platsen, där de är. Grisens blick är nästan vänd inåt, som i en stund av njutning. Som människa (kanske även djur) behöver man både den blå himmeln och den bruna dyngan. Upplevelse av det vackra och lätta i livet blir djupare om man är bekant med tillvarons tyngre sidor, med gyttjan till exempel.

Inga kommentarer:


View My Stats