måndag 18 februari 2008

Det är klös i McCain, säger Texas

Den 4 mars har texasborna tillfälle att uttala sitt stöd för McCain som republikanernas kandidat till presidentposten i USA. Men det verkar vara lite si och så med supporten i Texas. Men jag kan redan meddela att Texas, vår katt, ställer upp för McCain. - Honom är det klös i!

McCain är en person med betydande ledarerfarenheter, integritet och mod att även på djupet utmana sina egna. Ängslan och egenskaper motsatta de som McCain innehar är de vanligaste för dagen (även i svensk politik). Texas vill uppleva ett ledarskap som är moget, tydligt och empatiskt. Vad gäller det politiska innehållet understryker vår Texas vikten av frihandel, global solidaritet och en säkerhetspolitik som aktivt arbetar med diplomatiska medel, men inte väjer för militära åtgärder där det är nödvändigt.

Texas och husse har samma åsikter om det mesta. Men husse är ju inte katt, och det innebär förstås ordentliga begränsningar i förståelsen av vad som är viktigt i tillvaron. Men han gör sitt bästa, som Texas brukar säga. Husse hade helst sett Rudy Giuliani som president. But, let's go for McCain!

"Hope, my friends, is a powerful thing. I can attest to that better than many, for I have seen men’s hopes tested in hard and cruel ways that few will ever experience… To encourage a country with only rhetoric rather than sound and proven ideas that trust in the strength and courage of free people is not a promise of hope. It is a platitude…" John McCain

Inga kommentarer:


View My Stats