måndag 25 februari 2008

Möllevångstorget 100 år!

Möllevångstorget i Malmö stod klart 1908, i den skepnad vi idag ser. Jugendstilen dominerar torget, och har tillåtits göra det sen bebyggelsen. Rivningsraseriet nådde inte hit. Skönt!

Den landsbygdsbefolkning, huvudsakligen från Söderslätt, som bosatte sig vid Möllevångstorget vid förra seklets början skulle känna igen sig på torget idag. Åtminstone vad gäller arkitekturen. Dagens marknadsstånd, utbudet av kaféer, restauranger och krogar skulle te sig främmande, förstås. Stor skillnad, mellan då och nu, är också att hantverkarnas verkstäder försvunnit, och att industrierna inte längre finns på Bergsgatan.

Den svenska arbetarrörelsen är starkt bunden till områden kring Möllevångstorget. Jag tänker på uppkomsten av det kooperativa Solidar, tidningen Arbetet och förstås Folkets park. Den robusta och propagandistiska statyn ”Arbetets ära” av Axel Ebbe är en hyllning till arbetarrörelsen.

I samband med 100 års jubileet skulle man förvänta sig att torget genomgår en renovering, eller någon slag försköning. Men det enda man idag kan se, det är att korvkiosken renoveras. Korvkiosken! Möllevångstorget hade en gång en tradition av gatumusiker, musiker som med dragspel och sång drog in på gator och bakgårdar. Ett jubileum behöver inte alltid manifesteras med statyer. Gatumusikanter, vore trevligt!

Inga kommentarer:


View My Stats