söndag 27 april 2008

Vildsvinen i Rebbetuaröd

Vi ser bara två av de tidigare tretton vildsvinen i Rebbetuaröd. Där bakom stängslen, rådjurstängsel och en elektrisk lina finns suggan, och en galt förmodar jag. Vårt eget Jurassic Park innehåller numera två reserverade försiktiga individer. Tidigare stormade flocken fram så snart vi närmade oss hägnet. Nu är nästan alla borta. Förda till slakt, antagligen.

I vilt tillstånd är vildsvinen oerhört skygga, nästan omöjliga att få syn på. Men vi kan konstatera att i fångenskap är de utomordentligt sällskapliga. Min fru och jag brukar stanna till hos dem, under våra långpromenader. Svinen samlas snabbt för att komma nära oss. Vi lämnar inte platsen förrän vi sett dem alla. Galten , suggorna och kultingarna.

Lite trist är det förstås att sällskapet försvunnit. Men vi får hoppas att vildsvinen trivs och förökar sig snart nog, och att vi får följa en ny kulls utveckling.

Inga kommentarer:


View My Stats