torsdag 10 april 2008

Spelglädje på Teaterhögskolan i Malmö

Efter haveriet med Malmö Dramatiska Teaters version av Shakespeares Stormen, var det skönt att igår, på Teaterhögskolan i Malmö, uppleva en föreställning som var angelägen för såväl skådespelarna som regissören. Att iscensättningen dessutom var i en harmonisk relation till texten, var lika välkommet som sällsynt. Staffan Göthe som regissör av egna texter leder många gånger till lyckade föreställningar, så skedde alltså även igår, när han tillsammans med tredjeårseleverna mixat tre av sina radiopjäser till ett verk, kallat ”Tropical Summer”.

Staffan Göthe har skådespelarens igång till regiarbetet, det gör honom väl lämpat att arbeta med skådespelarelever. Regin är ömsint och, tror jag, generös med infallsvinklar för skådespelarna. Dramatikern i Staffan Göthe bidrog sannolikt till noggrannhet vad gäller textbehandlingen. Dialogerna är välskrivna, och det var en njutning att höra dessa unga skådespelare hantera texten så väl.

Gårdagens teaterupplevelse var inte en fullgången teaterföreställning med visuell kraft och formmedvetenhet. Snarare fick publiken ta del av en avancerad skådespelarövning, och det är självklart på plats när man tar del av ett arbete som framförs av skådespelare under utbildning. Men denna ”övning” var rikare på upplevelser än det mesta man för närvarande kan bevittna på Malmös scener.

Inga kommentarer:


View My Stats