lördag 26 januari 2008

Samtalet som skapar gnistor över Öresund

I Sverige har vi en tradition som säger att alla ska med, ingen får lämnas utanför. Denna "folkrörelsetanke" har sympatiska drag, i sin syn på alla människors lika värde. Men det sympatiska försvinner när kollektivet sätts före personen/individen. De individuella särdragen förtrycks, idén om att varje människa är unik hamnar i bakgrunden. Det är självkart illa.

I Danmark, som är ett friare land, stimuleras de individuella skillnaderna. Men i en given, och ibland ganska snäv ram. "Det danska" kan kännas spontant, charmigt anarkistiskt. Det accepteras, och till och med uppskattas. Förutsatt att man knyter an till dansk kultur på ett tydligt sätt. Även i Danmark finns en hämmande grupptillhörighet, men till skillnad från Sverige är friheten större. Det är tillåtet att ha en egen uppfattning om saker och ting. "Tankepolisen" är allerstädes närvarande i Sverige.

I grunden har Sverige och Danmark en värdegemenskap som är värd att slåss för, inte minst i ett internationellt sammanhang. I globaliseringen behövs skandinaviska röster om exempelvis jämställdhet och barnens rättigheter. I Öresundsregionen finns möjligheter till spännande tankeutbyte, kritiska, konstruktiva och underhållande dialoger inom det breda kulturlivet. På svensk sida har slutenhet och mindervärdeskomplex härskat. På dansk sida har man inte känt behov av intellektuella samtal, dialog med de provinsiella skåningarna. Men nu ska det bli ändring på den saken!

I förrgår bildades TELOS - föreningen för kulturell växt och mångfald i Öresundsregionen. I föreningens programförklaring står det; "Vi tror på samtalets kraft, och kommer därför att ta initiativ till offentliga samtal, på båda sidor sundet, om etiska och estetiska frågeställningar med fokus på etnicitet, religiös tillhörighet och kulturell bakgrund. Vi är övertygade att svenskar och danskar tillsammans kan skapa en intellektuell scen som är utvecklande för kulturlivet, och samtidigt öppen mot en bred allmänhet." I styrelsen, som vice ordförande, finns Ann Heberlein (teol. dr. i etik, kolumnist i SvD och Sydsvenskan). Själv är jag ordförande.

Inga kommentarer:


View My Stats