lördag 8 mars 2008

Okunskap bakom Muhammedteckningarna

I en aktuell intervju för Danmarks Radio kommenterar USA:s tidigare utrikesminister, Madeleine Albright, Jyllandspostens publicering av ”Muhammedteckningarna”. Hennes hållning är starkt kritisk. Albright betonar sambandet mellan frihet och ansvar. Med yttrandefriheten följer ansvaret, att inte skada andra. Särskilt känsligt, och viktigt, är det när det handlar om värderingsfrågor, frågor om identitet, ideal och religion.

Publiceringen av de danska muhammedteckningarna var en ansvarslös handling, enligt Albright. Publiceringen visade även en allvarlig brist på kunskap om vad religion kan betyda i människor liv. Under sin tid som utrikesminister tog hon flera initiativ för att öka sin egen och sina medarbetares kunskap om islam. Hennes intresse för frågor som rör religion och politik har också gestaltas i form av boken ”The Mighty And the Almighty”.

Madeleine Albright var två år när hennes familj tvingades fly 1939, från dåvarande Tjeckoslovakien. Nazitysklands expansion omöjliggjorde för hennes föräldrar, och andra politiker, att stanna kvar i Prag. Albright är katolik, men släkten i Tjeckoslovakien var judar. De flesta av dem dog i Förintelsen.

Madeleine Albright sammansatta bakgrund, europé och amerikan, katolik bland judar gör att hon har erfarenheter och utgångspunkter som är riktigt intressanta, inte minst i frågor som rör religion och politik. Numera arbetar Albright som konsult. Hennes råd till investerare går ut på att de måste skaffa sig kompetens i politik, religion och historia för att klara av tillvaron i en globaliserad ekonomi.

Inga kommentarer:


View My Stats