torsdag 12 juni 2008

Anne Heberlein, Timbuktu, Anne Swärd och Eva Ström i Maglehem

Den 2 juli inleds ett nytt sommararrangmang i östskåne. Föreningen Telos står bakom arrangemanget, med stöd från Region Skåne, Kristianstads kommun och Musik i Syd. på hemsidan www.telosmaglehem.se kan man få reda på mer om Författar- och musikaftnar i Maglehem.

"Med sommarens författar- och musikaftnar i Maglehem vill vi bidra till öppna och unika möten, upplevelser som innehåller både lyriska stämningar och vardagligt direkt tilltal. Aftnarna kommer att bjuda på en kombination av litteratur och musik. Vi vill ge publiken en extra stund av poesi, skönlitterärt författarskap och samtal kring samhälleliga och etiska perspektiv.

Med hjälp av Adam Orvad, Reza Shayesteh, Ensemble Flatterie, Ute Goedecke och Per Mattsson gör vi en resa bortom tid och rum, samtidigt som instrumenten och rösterna fjättrar oss i det vackra östskånska landskapet.

I byns 800-åriga kyrka kommer vi att översköljas av toner från medeltiden, västerländsk konstmusik och persisk klassisk musik. Samtidigt som vi med blicken sveper över de gamla väggmålningarna, utförda av Vittskövlemästaren, sänder musikerna ut oss på en resa där då och nu möts, där igenkännbar lokal verklighet möter stråk från svunna tider och fjärran belägna platser. Det universella i musiken kan få oss att upptäcka nya sidor hos oss själva, och samtidigt väcka vår nyfikenhet hos en människa vi trodde att vi redan visste allt om.

Med litteraturen och musiken som gestaltande krafter ser vi fram emot att, under fyra onsdagskvällar i juli, erbjuda publiken samtal och fördjupade möten med Ann Heberlein, Jason Diakité (Timbuktu), Anne Swärd och Eva Ström. Temat för sommarens program är ”Gränsdragningar, samhörighet och utanförskap i en mångtydig vardag”."

Inga kommentarer:


View My Stats