torsdag 29 maj 2008

Vacker i slöja!?

På Danmarks Radios hemsida (www.dr.dk) kan man i en annons från ungdomsredaktionen Skum uppmanas att delta i Fröken slöja 2008. ”Alle med et tørklæde på hovedet kan deltage - muslim eller ej.”

Som förväntat har Dansk Folkeparti redan farit ut mot skönhetstävlingen och gjort Skums förslag till förstanyhet i media. På Skums egen hemsida finns kommentarer för och emot arrangemanget. ”Provokationen” från ungdomsredaktionen är av det intelligenta slaget, där man inte på förhand har bestämt sig för en svart-vitt verklighet, utan är just intresserade av nyanser och fördjupade argument. Och tänkvärda synpunkter, positiva eller negativa, om lämpligheten av skönhetstävlingar finns, i detta fall med en särskild emfas eftersom den politiskt laddade slöjan finns med i sammanhanget.

Slöjan är ett plagg som får den danska regeringen att agera som en berusad matador. Den ”liberala” regeringen” vecklar in sig i hållningar som man kan förvänta sig av ett parti med totalitär ideologi, ett parti som tycker att staten ska lägga sig i livsstilsfrågor, inte ett tillåtande parti. Ett liberalt parti. Utfallen från statsministern och Venstre är aggressiva, gång efter annan. Men med stöten från värjan skadar statsministern, inte bara Danmarks anseende, utan även förutsättningarna för en vettig samvaro mellan människor av olika tillhörighet, troende och icke-troende.

Dock finns det åtminstone en klok och modig liberal politiker i Danmark, nämligen integrations- och kyrkoministern Birthe Rønn Hornbech, som går emot förslaget att förbjuda domare bära slöja, krucifix eller davidsstjärna.

(Pressklipp) Nytt från Öresund, 080514: ”Folketinget ska hålla fingrarna bort från religiösa frågor. Det tycker integrations- och kyrkominister Birthe Rønn Hornbech (Venstre) som går emot sitt eget parti i den infekterade debatten om kvinnliga domare med slöja. Utspelet kommer i en krönika i dagens Politiken. ”Om folketinget börjar lagstifta om den enskildes åsikter, som man gör i diktaturer, måste man som kristen göra uppror”, skriver Birthe Rønn Hornbech och ställer sig starkt kritisk till ett slöjförbud för kvinnliga domare.”

Inga kommentarer:


View My Stats