onsdag 7 maj 2008

Kulturförening mot och över gränser

(Pressklipp) SKÅNE/SJÄLLAND. Den nystartade kulturföreningen Telos vill överbrygga gränser. Dem som skiljer Sverige från Danmark, dem som skiljer invandrare från deras nya samhälle och dem som bygger murar mellan olika konstformer.

I styrelsen för Telos sitter både svenskar och danskar, representanter för universitet, näringsliv och kulturinstitutioner. Syftet är enligt programförklaringen att utveckla den kulturella mångfalden i Öresundsregionen, genom att lära av varandra, lyssna och diskutera samt hålla hög kvalitet på sin verksamhet.

- Vi vill försöka få till ett samtal. Inte anklaga någon, utan öppna upp tankarna. Oss veterligen finns inte någon heltäckande utblick som den här etablerad, inte som även blandar konstarter, säger ordföranden Aldo Iskra till Nytt från Öresund.

Att föreningen spänner över båda sidor sundet ser han som en fördel. Malmö kan dra nytta av att Köpenhamn är en huvudstad och därmed lockar till sig uppmärksamheten. Samtidigt som Malmö har nya perspektiv att erbjuda Köpenhamn.

Men nästan viktigare för Telos än integrationen över sundet är att invandrare med konstnärlig bakgrund ska ses som en tillgång i regionen.

- Här finns många välutbildade, jätteduktiga personer som varit kända i sina hemländer, men här räknas de inte. Och det gäller på båda sidor sundet. När de kommer hit blir hela deras yrkesidentitet och vad de kan erbjuda till ingenting, säger Aldo Iskra.

Han betonar att Telos inte vill ägna sig åt att kasta tomater på politikerna. I stället planerar man konferenser och samtal där olika slags gränser inom kulturlivet kan diskuteras.

Till sommaren ordnas Telos första aktivitet: fyra författar- och musikaftnar i Maglehem i östra Skåne. Bland deltagarna finns artisten Jason Diakité, känd som Timbuktu, Telos styrelseledamot Ann Heberlein, doktor i etik, författare och krönikör, samt Anne Swärd, illustratör och författare.

Av Anna Palmehag/NFÖ (Nytt från Öresund)

Inga kommentarer:


View My Stats