tisdag 6 maj 2008

Interreligiös bön

I söndags hölls en interreligiös bön på Möllevångstorget. Representanter från de tre stora världsreligionerna deltog. Mycket till gudstjänst blev det förstås inte, religionerna är så pass skilda i teologi, kultur och tradition. Men en bön blev det, eller rättare sagt flera böner. Utgångspunkten, återkommande, var Abraham, fadern till många folk. Islam, judendomen och kristendomen har referensen till Abraham gemensam. En koppling man önskar kunde komma i dagen oftare, och i fler sammanhang än religiösa. Men då måste det offentliga Sverige erkänna de religiösa organisationernas insatser inom (exempelvis) det sociala området, och ge de troendes organisationer rollen som viktiga samarbetspartners i samhällsbygget.

Inga kommentarer:


View My Stats