fredag 6 mars 2009

När ängslan och idiotin går hand i hand, då sker inga möten

Maciej Zarembas artiklar gör att man trots allt läser Dagens Nyheter någon gång. Zarembas pågående serie ”I väntan på Sverige” handlar om mångfaldsfrågorna, hur de hanteras och vad de betyder idag. I fokus står händelser och attityder som behöver synas och diskuteras.

Zarembas kritiska synpunkter på tidskriften Gringos retorik och framgång är välkomna. Gringo har utnyttjat en jordmån som vanligtvis ger näring åt extrema politiska rörelser, rent av rasistiska. Gringos ”teater” är just ett spel, dessvärre en lek som bygger på befäst utanförskap och odlade konflikter.

I DN 090305, kan man läsa följande i Zarembas artikel ”..en skolrektor (i Råneå) som skickar hem en trettonåring vars tröja pryds av svensk flagga samt av orden ”Sverige är mitt fädernesland”. Plagget kunde ”uppfattas som nazistiskt”, menar skolledaren. Där är det Nyköpings kommun som förbjuder församlingen att resa ett kors i minneslunden invid Lids medeltida kyrka. ”För stark religiös symbol”, heter det, opassande i ett multikulturellt samhälle där även ateister kan ta anstöt.

Åttondeklassare på Strandskolan i Klagshamn fick inget klassfoto eftersom de för dagen kom klädda i landslagströjor (inför landskampen mot Danmark). ”Det står i vår läroplan att vi ska arbeta mot främlingsfientlighet och intolerans”, förklarade rektorn. Nej, han tyckte inte att landslaget stod för rasism, men tröjorna kunde av någon ”uppfattas på det sättet”. Också ”Den blomstertid nu kommer” kan ”upplevas som diskriminerande” och är därför olämplig vid skolavslutningar, enligt DO, som bannat Bräckeskolan på Hisingen för psalmsång.

(Intressant nog håller inte Sveriges muslimska råd med DO på den punkten. Ordföranden Helena Benaouda säger till mig att ”det vore absurt att generellt bannlysa psalmsång vid skolavslutningar”. Däremot borde vid varje tillfälle skolan fråga föräldrarna om alla är med på den saken.)...”

När ängslan och idiotin går hand i hand, då tar ingen ansvar. Och utan ansvar och vilja till gemenskap sker inga möten.

Inga kommentarer:


View My Stats