fredag 4 juli 2008

Utsålt hus mötte Heberlein - publiktryck inför samtalet med Timbuktu

- Publiken mötte upp över förväntan. Vi är självklart glada över den mycket lyckade premiären. Författar- och musikaftnarna i Maglehem är en risktagning, eftersom vi vågar något nytt. Sättet vi kombinerar framträdanden med litteratur, musik och djuplodande samtal är unikt, och kräver ganska mycket av sin publik. Att evenemanget var lyckat märktes även av den koncentration och det deltagande publiken visade under kvällen.

- Ann Heberlein, doktor i etik och författare, och musikern Adam Örvad bjöd, tillsammans med journalisten Elin Iskra på en spännande poetisk och intellektuell resa.

- Trycket på vårt nästa evenemang, onsdagen den 9 juli, då Timbuktu sitter i intervjustolen, är större än inför premiären. Vi har fått en bättre start på Författar- och musikaftnarna än vad vi vågat drömma om.

Der säger Aldo Iskra, ordförande för föreningen Telos, i samband med premiären av Författar- och musikaftnar i Maglehem.

Inga kommentarer:


View My Stats