onsdag 23 juli 2008

Eva Ström och Ensemble Mare Baltikum avslutar Författar- och musikaftnarna i Maglehem

– Blandningen av musik, högläsning och samtal har gjort våra aftnar till spännande resor. Vi har lärt känna de landskap som våra gästande författare vistas i, och hämtar inspiration ifrån. Såväl musikerna som författarna har uppskattat ”kulturkrockarna”. Författar- och musikaftnarna i Maglehem har erbjudit publiken tillfällen till eftertanke och skönhetsupplevelser. Att publiken strömmat till, långt över förväntan, är förstås också glädjande.

– Överordnat för samtalen har varit temat ”Gränsdragningar, samhörighet och utanförskap i en mångtydig vardag”. Kvällen med Ann Heberlein kretsade kring begreppet ansvar, med anledning av hennes aktuella bok. Samtalet uppehöll sig även kring bönens betydelse för henne som kristen och aktiv samhällsdebattör. Jason Diakité (Timbuktu) bjöd på rap och gav oss en berättelse om kampen och relationen mellan mörker och ljus, i sitt liv och i sina sångtexter. Anne Swärd, just i färd med att färdigställa sin tredje roman, fokuserade på frågor som rör viljan och oförmågan till kärlek, om det känslomässiga beroendet som något i grunden positivt, men också svårt att leva med. Eva Ströms senaste roman Claires leende är utgångspunkten för kvällens samtal. Tomhet och skönhet blir rubriken för det samtalet.

– Musikerna har bjudit på oförglömliga kvällar. Först i raden var accordeonisten Adam Örvad, som bjöd på klassisk västerländsk musik. Gången efter, uppträdde Reza Shayesteh med ensemble. De framförde klassisk persisk musik. Ensemble Flatterie erbjöd publiken musik och teatrala inslag med inspiration från barocken. Ute Goedecke och Per Mattsson delar med sig av sin medeltida repertoar ikväll.

Elin Iskra, en av initiativtagarna till Författar- och musikaftnarna i Maglehem

Inga kommentarer:


View My Stats