fredag 24 september 2010

Teambuilding för att klara mångfaldssamhällets utmaningar

"Jag bedömer att vi just nu rör oss mot en polarisering i frågor som rör integrationspolitiken. Folkmajoriteten blir mer tolerant samtidigt som SD kommit in i riksdagen. Har svårt att se en dansk utveckling där de etablerade partierna låter SD få problemformuleringsprivilegiet. Kanske går vi mot en nationell samling i de här frågorna, ett nationellt konvent kring integration. Vad vi behöver är ju någon form av teambuilding för att klara globaliseringens och mångkulturella samhällets stora utmaningar. Vi vill väl vara det land som klarar detta bättre än alla andra länder?"

Henrik Oscarsson, statsvetare

Inga kommentarer:


View My Stats