tisdag 3 augusti 2010

Veden är inburen. Korna betar i hagen. Kaffedags!

Veden är nu inburen och nästan färdigstaplad. Att korna betar i den västra hagen är en tydligt tecken på att hösten närmar sig, om än den tidiga. Vi på Åsen har, liksom andra, upplevt en riktigt varm sommar. Nu är livet som "skogsbonde" över för i år. Lite vemodigt känns det förstås, men också skönt.

I stan, på Möllan, återser jag en hel del vänner och kaffebekanta.

Inga kommentarer:


View My Stats